[Video] Hướng dẫn mặc đồ bảo hộ chống COVID

Phương tiện phòng hộ cá nhân có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Nhân Viên Y Tế trước nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc gần với người bệnh và hạn chế phát tán mầm bệnh ra môi trường bên ngoài.

Tuy nhiên, các phương tiện phòng hộ cá nhân sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất khi được thực hiện mặc đúng cách.

Để giúp người mặc nắm rõ và rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, phòng khám METiC gửi đến các bạn hướng dẫn mặc đồ cá nhân qua video sau.